Grønlænderne kalder sig selv for inuitter, som betyder mennesker
Demografi

Befolkning

Demografi _ -

I Grønland bor der ca. 57.500 mennesker

De fleste grønlændere bor på Grønlands vestkyst.

Grønlands befolkning stammer fra Sibirien, men indvandrede fra Canada. Der er indvandret folk til Grønland fra Canada mange gang. De folk, som grønlænderne stammer fra, indvandrede første gang i ca. 1000 f. Kr. Den sidste indvandring skete for ca. 140 år siden.

Tidligere blev grønlænderne ofte kaldt for eskimoer, men i dag bruges navnet ”eskimo” næsten ikke. Grønlænderne kalder sig selv for inuitter, som betyder mennesker.

Den grønlandske befolkning er ret ensartet, og den største anden etniske gruppe er danskere. Der er ikke andre større befolkningsgrupper i Grønland.

Alle grønlændere er danske statsborgere. Det betyder, at grønlændere frit kan flytte til Danmark.

Grønlænderne kalder sig selv for inuitter, som betyder mennesker

Grønlænderne kalder sig selv for inuitter, som betyder mennesker

Befolkningens fordeling _

I juli 2012 boede der 57.695 mennesker i Grønland. Af dem var 30.355 mænd og 27.340 kvinder. Der er mange danske mænd, som arbejder i Grønland. Det er derfor, at der er så mange flere mænd end kvinder i Grønland.

Der er langt imellem indbyggerne i Grønland. Man siger, at befolkningstætheden er meget lav. På hele Grønland bor der 0,03 mennesker per kvadratkilometer.
Meget af Grønland er dog dækket af indlandsisen, hvor der ikke kan bo mennesker. Men selv om man kun kigger på de isfrie områder, bor der kun 0,14 mennesker per kvadratkilometer. Til sammenligning bor der i Danmark ca. 112 mennesker per kvadratkilometer. I Grønland er befolkningstætheden altså 800 gange lavere end i Danmark.

I Grønland bor:

  • 91 % af befolkningen i Vestgrønland
  • 1,6 % af befolkningen i Nordgrønland
  • 6,3 % af befolkningen i Østgrønland.

Næsten alle i Grønland bor i byer eller bygder. En bygd er en lille landsby.

Nuuk er Grønlands hovedstad og har ca. 15.000 indbyggere. Af dem er ca. 5000 danskere. Grønlands næststørste by er Sisimiut. Den har 6140 indbyggere. Ilulissat er Grønlands tredjestørste by og har 4996 indbyggere.
Grønlands tre mindste byer er Kangaatsiaq, Qaanaaq og Ittoqqortoormiit. De har hver lidt over 500 indbyggere.

Der er flere mænd end kvinder på Grønland

Der er flere mænd end kvinder på Grønland

Befolkningsudvikling _

I 1900 boede der ca. 12.000 mennesker i Grønland. Befolkningstallet steg, og i 1950 var Grønlands befolkning vokset til ca. 24.000. Især efter 1950 flyttede flere og flere folk fra de små bygder til de noget større byer. I byerne var der nemlig bedre boliger, bedre hygiejne, og det var lettere at få forsyninger. Alt dette betød, at befolkningstallet fortsatte med at stige.

I 1990 var befolkningstallet nået op på ca. 56.000 indbyggere, og her har det ligget siden. Den seneste prognose viser, at Grønland vil have ca. 60.000 indbyggere i 2050.

Grønlandske kvinder føder deres første barn noget tidligere end danske kvinder. I 2013 var grønlandske kvinder i gennemsnit 23,5 år gamle, når de fik deres første barn. I Danmark var kvinderne i gennemsnit 29,1 år. En grønlandsk kvinde får i gennemsnit 2,05 børn.

Især efter 1950 flyttede flere og flere folk fra de små bygder til de noget større byer

Især efter 1950 flyttede flere og flere folk fra de små bygder til de noget større byer

Befolkningsstruktur _

I Grønland bliver mænd i gennemsnit 69,4 år gamle, mens kvinder i gennemsnit bliver 74,9 år gamle. Det er en meget lavere levealder end i Danmark, hvor mænd bliver 76,8 år gamle, og kvinder bliver 81,8 år gamle. En af grundene til grønlændernes lave levealder er, at mange dør på grund af drab, selvmord og ulykker.

I 2011 var der 476 dødsfald i Grønland. Af dem var 69 ikke-naturlige dødsfald. Det var altså dødsfald på grund af drab, selvmord, ulykker og lignende. De ikke-naturlige dødsfald udgør således lidt under en femtedel af alle dødsfald i Grønland. Omkring 70 % af de personer, som dør en ikke-naturlig død, er mænd.

I Grønland taler man grønlandsk eller dansk. De fleste danskere i Grønland kan kun tale dansk. De fleste grønlændere taler dog både grønlandsk og dansk. Der findes stort set ingen andre etniske befolkningsgrupper i Grønland. I 2010 bestod befolkningen i Grønland af ca. 88 % inuitter og ca. 12 % danskere.

I 2012 indvandrede der 2191 personer til Grønland. I samme år udvandrede der 2900 personer. Der udvandrede således 709 personer mere, end der indvandrede.

De fleste personer, som udvandrede, var unge på 15-24 år. Og de fleste af dem udvandrede, fordi de skulle uddanne sig i Danmark.

Alderssammensætningen i Grønland er lidt anderledes end i Danmark. I Grønland er der forholdsvis flere unge og færre ældre end i Danmark.

Grønlænderne har en lavere levealder end danskere. Det skyldes blandt andet at mange dør af drab, selvmord og ulykker

Grønlænderne har en lavere levealder end danskere. Det skyldes blandt andet at mange dør af drab, selvmord og ulykker

▴ Top